• Danji leptiri 45
 • Gljive 349
 • Gmazovi 30
 • Koralji 115
 • Lišaji 56
 • Morske alge 64
 • Morske ribe 124
 • Obalčari 89
 • Ptice 314
 • Rakovi slatkih i bočatih voda 123
 • Sisavci 68
 • Slatkovodne ribe 180
 • Slatkovodni i kopneni puževi 175
 • Špiljska fauna 180
 • Trčci 371
 • Tulari 164
 • Vaskularna flora 834
 • Vodozemci 17
 • Vretenca 33


Poništi pretraguBroj rezultata: 3270

Card image cap
biskupska kapica

Epimedium alpinum L.

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(V)
Card image cap
pasji zub

Erythronium dens-canis L.

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(V)
Card image cap
tamnocrveni kukurijek

Helleborus atrorubens Waldst. & Kit.

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(V)
Card image cap
zelenjački kukurijek

Helleborus multifidus subsp. laxus (Host) Z.Martinis

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(R)
Card image cap
graničica

Hemerocallis lilioasphodelus L.

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(E)
Card image cap
ilirski jastrebljak

Hypochoeris maculata L.

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(R)
Card image cap
ilirska perunika

Iris illyrica Tomm.

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(V)
Card image cap
velebitska ognjica

Iberis velebitica Trinajstic

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(R)
Card image cap
vrtoglav

Lilium martagon var. cattaniae Vis.

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(E)
Card image cap
planinski lanilist

Linaria alpina Mill.

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(R)
Card image cap
mjehurica

Physalis alkekengi L.

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(V)
Card image cap
alpska tustica

Pinguicula alpina L.

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(R)
Card image cap
kosmatulja

Saussurea discolor DC.

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(R)
Card image cap
muškatna kamenika

Saxifraga moschata Wulfen

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(R)
Card image cap
grozdasta kamenika

Saxifraga paniculata Mill.

Datum procjene: 01.12.1994.

Pregledaj
(V)