CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

Kluzijeva petoprsta

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP000369

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(R -)

Datum procjene
01.12.1994.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Volarić-Mršić, I. (1994): Potentilla clusiana Jacq. (HRCP000369). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/369. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Iva Volarić-Mršić
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  Rijetka vrsta.
 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste.
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  Zamjećuje se osobita osjetljivost vrste na onečišćenja atmosfere. Na brojnost utječu i klimatske promjene, vruća i suha ljeta joj ne pogoduju. Brojnost se smanjuje i sabiranjem biljaka za presađivanje.
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Nisu poduzimane.
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Vrstu treba zaštititi temeljem Zakona o zaštiti prirode na svim prirodnim nalazištima.
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Raste u busenima jastučastog oblika ili u većim nakupinama rasprostrta poput saga. Cvjeta u polovici srpnja i u kolovozu. Razmnožava se sjemenom, a širi se i vegetativno, vriježama.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Raste na vrlo izloženim stijenama i trošnom tlu najviših predjela planine od 1500 m naviše, u području planinske vegetacije. Uspijeva na vapnenačkom tlu ili na dolomitu. Fitocenološki je najvažnija vrsta zajednice Potentilletum clusianae i najbolje odgovara posebnim ekološkim prilikama te zajednice, kao svojstvena vrsta na okomitim stijenama izloženima sjeveru.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  Zastupljena je brojnom populacijom, osobito na nalazištima na Velebitu, Dinari i Kamešnici. Zamjećuje se osobita osjetljivost vrste na onečišćenja atmosfere. Na brojnost utječu i klimatske promjene, vruća i suha ljeta joj ne pogoduju. Brojnost se smanjuje i sabiranjem biljaka za presađivanje.
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Dinarsko-istočnoalpski geoelement, raste na planinama Kleku, Velebitu, Ličkoj Plješivici, Dinari, Kamešnici.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Magnoliopsida
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Rosales
 • Porodica
  Rosaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  -
 • Ostala hrvatska imena
 • Strana imena
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • Ball, P.W., B. Pawlowki, S. M. Walters, 1968: Potentilla L. U: Flora Europaea.: 45. Cambridge Univ. press.
  Degen, A., 1937: Flora Velebitica. 2: 280. Ungar. Akad. der Wissenschaften. Budapest.
  Hegi, G., 1961: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 4/2. Ed. 2. Carl Hanser Verl. München.
  Hirc, D., 1903-1912: Revizija hrvatske flore. Rad Jugosl. akad. 155-190: 91. Zagreb.
  Horvat, I., 1931: Vegetacijske studije o hrvatskim planinama. II. Zadruge na planinskim stijenama i točilima. Rad Jugosl. akad. 241: 163-164. Zagreb.
  Neilreich, A., 1868: Die Vegetationsverhältnisse von Kroatien. Hrsg. v. d. k. k. zool.-bot. Ges. 8: 233. Wien.
  Rossi, Lj., 1924: Građa za floru južne Hrvatske. Prir. istraž. Jugosl. akad. 15: 86. Zagreb.
  Rossi, Lj., 1930: Pregled flore Hrvatskog primorja. Prir. istraž. Jugosl. akad. 17: 143. Zagreb.
  Schlosser, J., Lj. Vukotinović, 1869: Flora Croat. Jugosl. akad. Zagreb.
  Schroeter, C., 1908: Das Pflanzenleben der Alpen. 599. Ed. 1. Zürich.
  Trinajstić, I., 1979: Osnovne karakteristike biljnog pokrova Nacionalnog parka "Paklenice" u Hrvatskoj. Drugi kongres ekologa Jugoslavije. 3: 84. Šumarski fakultet, Zagreb.
  Visiani, R., 1852: Flora Dalmatica. 3: 252. Lipsiae.
  Visiani, R., 1872: Supplementum Florae Dalmaticae. 139. Venetiae.
  Volarić-Mršić, I., 1972: Rasprostranjenost i porijeklo flornih elemenata planinske vegetacije Dinarskih planina. Dokt. dis. PMF, Zagreb.
  Volarić-Mršić, I., 1976: Geoelement u planinskoj flori Dinare, Troglava i Kamešnice. Acta Bot. Croat. 35. Zagreb.
  Wolf, Th., 1908: Monographie der Gattung Potentilla. Biblioth. Bot. 16. Stuttgart.