• Sisavci 68
 • Ptice 314
 • Trčci 371
 • Vretenca 33
 • Gmazovi 36
 • Vaskularna flora 835
 • Lišaji 56
 • Koralji 115
 • Rakovi slatkih i bočatih voda 122
 • Morske alge 64
 • Špiljska fauna 180
 • Slatkovodni i kopneni puževi 176
 • Gljive 349
 • Tulari 164
 • Morske ribe 124
 • Slatkovodne ribe 180
 • Danji leptiri 46
 • Vodozemci 17
 • Obalčari 89


Poništi pretraguBroj rezultata: 3278

Card image cap
Riječna kornjača

Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(CR)
Card image cap
dalmatinski žuti mukač

Bombina variegata kolombatovici (Bedriaga, 1890)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
mali vodenjak (populacije iz Dalmacije)

Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
mali vodenjak (populacija na otoku Krku)

Triturus vulgaris meridionalis (Boulenger, 1882)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(EN)
Card image cap
Lombardijska žaba

Rana latastei Boulenger, 1879

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(VU)
Card image cap
čovječja ribica

Proteus anguinus cf. anguinus Laurenti, 1768

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(VU)
Card image cap
istarska čovječja ribica

Proteus anguinus ssp.n. Parzefall, Durand & Sket, 1999

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(CR)
Card image cap
veliki panonski vodenjak

Triturus cristatus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
Crveni mukač

Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
Gatalinka

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
Gatalinka

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
-

Iglica langhofferi A.J.Wagner, 1928

Datum procjene: 31.07.2013.

Pregledaj
(LC)
Card image cap
Klapalekova vodena dlakavica

Psychomia klapaleki Malicky, 1995

Datum procjene: 01.12.2014.

Pregledaj
(LC)
Card image cap
kosokrili dugoticalni tular

Oecetis ohracea (Curtis, 1825)

Datum procjene: 01.12.2014.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
tamni šmidov tular

Beraemyia schmidi Botosaneanu, 1960

Datum procjene: 01.12.2014.

Pregledaj
(DD)