CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

hrvatski krestušac

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP000367

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(R -)

Datum procjene
01.12.1994.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Volarić-Mršić, I. (1994): Polygala croatica Chod. (HRCP000367). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/367. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Iva Volarić-Mršić
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  Rijetka i endemična biljka.
 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste.
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  Prirodno zarašćivanje staništa.
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Nisu poduzimane.
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Pojedina nalazišta treba zaštititi kao botaničke rezervate.
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Raste u malim rastresitim busenima. Razmnožava se sjemenom.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Travnati i kameniti obronci i police stijena u području pretplaninske i planinske vegetacije između 1200 i 1700 m nadmorske visine. Raste u zajednicama goleti sveza Festucion pungentis i Seslerion tenuifoliae.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  Populacija je malobrojna. Prirodno zarašćivanje staništa.
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Dinarski, ilirski planinski geoelement. Raste na planinama Gorskoga kotara, na Velebitu, Goloj Plješivici, Kremenu, Dinari, Troglavu i Kamešnici.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Magnoliopsida
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Fabales
 • Porodica
  Polygalaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  -
 • Ostala hrvatska imena
 • Strana imena
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • Borbás, V., 1894: Berichte über die floristische Durchforschung von Österr.- Ungarn. Slavonien, Croatien und Fiume. Österr. Bot. Zeitschr. 44 428.
  Degen, A., 1937: Flora Velebitica, 2: Ungar. Acad. der Wissenschaften. Budapest.
  Horvat, I., 1930: Vegetacijske studije o hrvatskim planinama. I. zadruge na planinskim goletima. Rad Jugosl. akad. 238. Zagreb.
  Horvat, I., V. Glavač, H. Ellenberg, 1974: Vegetation Südosteuropas. Geobotanica selecta, 4; 557, 608. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
  Janchen, E., B. Watzl, A. Degen, 1908: Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora der Dinarischen Alpen. Österr. Bot. Zeitschr. 58: 293.
  McNeill, J., 1968. Polygala L. In: Tutin, T.G. et al (Eds.): Flora Europaea, 2: 235. Cambridge Univ. Press.
  Rossi, Lj., 1924: Građa za floru južne Hrvatske. Prir. istraž. Jugosl. akad. 15: 110. Zagreb.
  Volarić-Mršić, I., 1972: Rasprostranjenost i porijeklo flornih elemenata planinske vegetacije Dinarskih planina. Dokt. dis., 157-158. PMF. Zagreb.
  Volarić-Mršić, I., 1976: Geoelement u planinskoj flori Dinare, Troglava i Kamešnice. Acta Bot. Croat. 35. Zagreb.