• Danji leptiri 45
 • Gljive 349
 • Gmazovi 30
 • Koralji 115
 • Lišaji 56
 • Morske alge 64
 • Morske ribe 124
 • Obalčari 89
 • Ptice 314
 • Rakovi slatkih i bočatih voda 123
 • Sisavci 68
 • Slatkovodne ribe 180
 • Slatkovodni i kopneni puževi 175
 • Špiljska fauna 180
 • Trčci 371
 • Tulari 164
 • Vaskularna flora 834
 • Vodozemci 17
 • Vretenca 33


Poništi pretraguBroj rezultata: 3270

Card image cap
samoborska gromotulja

Alyssum montanum subsp. pluscanescens (Raim. ex Jos.Baumgartner) Trpin

Datum procjene: 22.09.2016.

Pregledaj
(EN)
Card image cap
trogirska ilirska babura

Alpioniscus trogirensis Buturović, 1955

Datum procjene: 01.12.2009.

Pregledaj
(EN)
Card image cap
Assmanova riđa

Melitaea britomartis Assmann, 1847

Datum procjene: 01.12.2015.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
Smičalina

Dolichophis caspius (Gmelin, 1789)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
Ivanjski rovaš

Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory St-Vincent, 1833

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
Turski dvoplaz

Blanus strauchi (Bedriaga, 1884)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
Glavata želva

Caretta caretta (Linnaeus, 1758)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(EN)
Card image cap
Planinski žutokrug

Vipera ursinii macrops (Méhely, 1911)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(EN)
Card image cap
Zelena želva

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(CR)
Card image cap
Riječna kornjača

Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(CR)
Card image cap
dalmatinski žuti mukač

Bombina variegata kolombatovici (Bedriaga, 1890)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
mali vodenjak (populacije iz Dalmacije)

Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
mali vodenjak (populacija na otoku Krku)

Triturus vulgaris meridionalis (Boulenger, 1882)

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(EN)
Card image cap
Lombardijska žaba

Rana latastei Boulenger, 1879

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(VU)
Card image cap
čovječja ribica

Proteus anguinus cf. anguinus Laurenti, 1768

Datum procjene: 01.12.2006.

Pregledaj
(VU)