• Sisavci 68
 • Ptice 314
 • Trčci 371
 • Vretenca 33
 • Gmazovi 36
 • Vaskularna flora 835
 • Lišaji 56
 • Koralji 115
 • Rakovi slatkih i bočatih voda 122
 • Morske alge 64
 • Špiljska fauna 180
 • Slatkovodni i kopneni puževi 176
 • Gljive 349
 • Tulari 164
 • Morske ribe 124
 • Slatkovodne ribe 180
 • Danji leptiri 46
 • Vodozemci 17
 • Obalčari 89


Poništi pretraguBroj rezultata: 3278

Card image cap
-

Capnopsis schilleri balcanica P.Zwick, 1984

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
-

Capnia bifrons (Newman, 1838)

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(LC)
Card image cap
Rottenburgov debeloglavac

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

Datum procjene: 01.12.2004.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
Assmanova riđa

Mellicta britomartis Assmann, 1847

Datum procjene: 01.12.2004.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
veliki timijanov plavac

Maculinea arion (Linnaeus, 1758)

Datum procjene: 01.12.2004.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
šumski crni okaš

Erebia medusa (Denis & Schiffermuller, 1775)

Datum procjene: 01.12.2004.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
kozlinčev plavac

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)

Datum procjene: 01.12.2004.

Pregledaj
(NE)
Card image cap
Test

Phoxinellus dalmaticus Zupancic & Bogutskaya, 2000

Datum procjene: 21.07.2020.

Pregledaj
(CR)