• Danji leptiri 45
 • Gljive 349
 • Gmazovi 30
 • Koralji 115
 • Lišaji 56
 • Morske alge 64
 • Morske ribe 124
 • Obalčari 89
 • Ptice 314
 • Rakovi slatkih i bočatih voda 123
 • Sisavci 68
 • Slatkovodne ribe 180
 • Slatkovodni i kopneni puževi 175
 • Špiljska fauna 180
 • Trčci 371
 • Tulari 164
 • Vaskularna flora 834
 • Vodozemci 17
 • Vretenca 33


Poništi pretraguBroj rezultata: 3270

Card image cap
-

Leuctra hirsuta Bogoescu & Tabacaru, 1960

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
-

Leuctra hippopus Kempny, 1899

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(LC)
Card image cap
-

Leuctra handlirschi Kempny, 1898

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
-

Leuctra fusca (Linnaeus, 1758)

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(LC)
Card image cap
-

Leuctra digitata Kempny, 1899

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
-

Leuctra cingulata Kempny, 1899

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
-

Leuctra carpathica Kis, 1966

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
-

Leuctra bronislawi Sowa, 1970

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(LC)
Card image cap
-

Leuctra braueri Kempny, 1898

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
-

Leuctra armata Kempny, 1899

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
-

Leuctra albida Kempny, 1899

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(LC)
Card image cap
-

Nemoura lucana Nicolai & Fochetti, 1991

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
-

Nemoura flexuosa Aubert, 1949

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(LC)
Card image cap
-

Nemoura dubitans Morton, 1894

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(EN)
Card image cap
-

Nemoura cinerea (Retzius, 1783)

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(LC)