• Danji leptiri 45
 • Gljive 349
 • Gmazovi 30
 • Koralji 115
 • Lišaji 56
 • Morske alge 64
 • Morske ribe 124
 • Obalčari 89
 • Ptice 314
 • Rakovi slatkih i bočatih voda 123
 • Sisavci 68
 • Slatkovodne ribe 180
 • Slatkovodni i kopneni puževi 175
 • Špiljska fauna 180
 • Trčci 371
 • Tulari 164
 • Vaskularna flora 834
 • Vodozemci 17
 • Vretenca 33


Poništi pretraguBroj rezultata: 3270

Card image cap
-

Marthamea vitripennis (Burmeister, 1839)

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(RE)
Card image cap
-

Isogenus nubecula Newman, 1833

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(RE)
Card image cap
-

Besdolus imhoffi (Pictet & F.J., 1841)

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(VU)
Card image cap
-

Perla pallida Guérin-Méneville, 1838

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(VU)
Card image cap
-

Perla marginata (Panzer, 1799)

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(VU)
Card image cap
-

Perla illiesi Braasch & Joost, 1973

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(VU)
Card image cap
-

Protonemura intricata (Ris, 1902)

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(LC)
Card image cap
-

Protonemura hrabei Raušer, 1956

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
-

Protonemura autumnalis Raušer, 1956

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
-

Protonemura auberti Illies, 1954

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(LC)
Card image cap
-

Protonemura aestiva Kis, 1965

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
-

Nemurella pictetii (Klapálek, 1900)

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(LC)
Card image cap
-

Nemoura uncinata Despax, 1934

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(DD)
Card image cap
-

Nemoura sciurus Aubert, 1949

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(LC)
Card image cap
-

Nemoura minima Aubert, 1946

Datum procjene: 01.12.2007.

Pregledaj
(LC)