• Danji leptiri 45
 • Gljive 349
 • Gmazovi 30
 • Koralji 115
 • Lišaji 56
 • Morske alge 64
 • Morske ribe 124
 • Obalčari 89
 • Ptice 314
 • Rakovi slatkih i bočatih voda 123
 • Sisavci 68
 • Slatkovodne ribe 180
 • Slatkovodni i kopneni puževi 175
 • Špiljska fauna 180
 • Trčci 371
 • Tulari 164
 • Vaskularna flora 834
 • Vodozemci 17
 • Vretenca 33


Poništi pretraguBroj rezultata: 3270

Card image cap
dalmatinska zečina

Centaurea dalmatica A.Kern.

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
crvena zvončika

Campanula carnica subsp. carnica

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
mala treslica

Briza minor L.

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
hrvatska žutika

Berberis croatica I.Horv.

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
Arduinova gromotulja

Aurinia saxatilis subsp. saxatilis

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
kamenjarska gromotulja

Aurinia petraea (Ard.) Schur

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
primorska režuha

Cardamine maritima Port.

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
planinska režuha

Cardamine carnosa Waldst. & Kit.

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
velebitski zvončić

Campanula velebitica Borbás

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
prijatni pakujac

Aquilegia grata Zimmeter

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
otrovni jedić

Aconitum anthora L.

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
kamenjarska kamnica

Aethionema saxatile subsp. scopulorum (Ronniger) I.A.Andersson, Carlström, R.Franzén, T.Karlén & H.Nybom

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
svinuta gromotulja

Alyssum tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd.

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
hrvatska tarčuka

Aubrieta columnae subsp. croatica (Schott, Nyman & Kotschy) Mattf.

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)
Card image cap
krčki kozlinac

Astragalus muelleri Steud. & Hochst.

Datum procjene: 01.01.2005.

Pregledaj
(NT)