CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

mali zimzelen

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP000405

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(E -)

Datum procjene
01.12.1994.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Šegulja, N. (1994): Vinca minor L. (HRCP000405). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/405. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Nedeljka Šegulja
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  Ugrožena vrsta.
 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Najmanje zabrinjavajuća - LC ver 3.1 (Chadburn 2014)
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste.
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  Krčenjem kitnjakovo-grabovih šuma, živica i primorskih sjenovitih šuma, uništava se stanište vrste te nastaju prekidi unutar prostranog areala. Zbog dekorativnih cvjetova često je sabiru.
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Nisu poduzimane.
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Zaštitom staništa osigurat će se i preživljavanje ove vrste.
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Višegodišnja zelen ili niski polugrm, plod mnogosjemeni mjehur, razmnožava se sjemenom i vegetativno - produženim izdancima na čijim se čvorovima javlja adventivno korijenje.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Raste u zajednici kitnjakovo-grabovih šuma (Querco-Carpinetum ), te u živicama. U primorskom dijelu u sjenovitim šumama.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  Raste u manjim busenima, najčešće unutar šumskoga kompleksa i u živicama, ograničena je na manje površine. Krčenjem kitnjakovo-grabovih šuma, živica i primorskih sjenovitih šuma, uništava se stanište vrste te nastaju prekidi unutar prostranog areala. Zbog dekorativnih cvjetova često je sabiru.
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Europski florni element. Raste u Hrvatskom zagorju, okolici Zagreba, Samobora i Karlovca, Vukomeričkim goricama, Gorskom kotaru, Lici, Slavoniji. U primorskom dijelu u području od Opatije do Senja.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Magnoliopsida
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Gentianales
 • Porodica
  Apocynaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  Aronsson, Mora (2004) Thomas Karlssons Kärlväxtlista
  Aronsson, Mora (2004) Thomas Karlssons Kärlväxtlista
  Van der Meijden, R. (2005)
 • Ostala hrvatska imena
  pavenka
 • Strana imena
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • Bevilacqua, Lj., 1959: Flora i vegetacija Samoborskog prigorja od Plešivice do Jaske. Dipl. rad, Zagreb.
  Degen, A., 1937: Flora Velebitica. 2, Verlag Ungar. A.kad. Wiss. Budapest.
  Hirc, D., 1906: Revizija hrvatske flore. Rad Jugosl. akad. 167: 345 (16), Zagreb.
  Rauš, Đ., 1974: Šumske fitocenoze i vegetacijska karta šuma jugoistočne Slavonije. Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, 1: 79-115, Vinkovci.
  Rauš, Đ., Šegulja, N., 1983: Flora Slavonije Baranje. Annales pro experimentis foresticis, 21: 179-211. Zagreb.
  Regula-Bevilacqua, Lj., 1978: Biljni pokrov Strahinščice u Hrvatskom zagorju. Dokt. dis., Zagreb.
  Rossi, Lj., 1930: Pregled flore Hrvatskog primorja. Prir. istraž. Jugosl. akad. 17, Zagreb.
  Rossi, Lj., 1932: Flora Karlovca i okolice (rukopis). Botanički zavod PMF-a Zagreb.
  Schlosser, J., Vukotinović, Lj., 1869: Flora Croat. Jugosl. akad. Zagreb.
  Šegulja, N., 1974: Biljni pokrov Vukomeričkih gorica. Dokt. dis. Zagreb.
  Šegulja, N., 1977: Analiza flore Vukomeričkih gorica. Biosistematica, 3, 1: 45-59, Beograd.
  Šugar, I., 1972: Biljni svijet Samoborskoga gorja. Dokt. dis. Zagreb.