CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

velebitska kozlačica

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP000398

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(R -)

Datum procjene
01.12.1994.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Trinajstić, I. (1994): Thalictrum velebiticum Degen (HRCP000398). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/398. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Ivo Trinajstić
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  Rijetka biljka, velebitski stenoendem.
 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste.
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  -
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Nisu poduzirnane.
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Nije potrebno poduzimati nikakve posebne mjere.
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Razmnožava se sjemenom koje raznose mravi i ukopavaju u pukotinu stijene, gdje se biljka održava više godina i ne prijeti joj opasnost od uništenja. Konkurencija između vrsta u opsegu vegetacije stijena je općenito mala.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Pukotine vapnenačkih stijena, najčešće u opsegu endemične asocijacije Thalictro-Campanuletum fenestrellatae.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  Održava se u pukotinama stijena u stabilnom broju. Brojnost za sada nije ugrožena.
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Vrsta poznata samo sa središnjeg i južnog Velebita.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Magnoliopsida
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Ranunculales
 • Porodica
  Ranunculaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  -
 • Ostala hrvatska imena
 • Strana imena
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • Degen, A, 1937: Flora Velebitica 2. Budapest.
  Rossi, Lj., 1930: Pregled flore Hrvatskog primorja. Prir. istraž. Jugosl. akad. 17. Zagreb.
  Trinajstić, I., 1979: Osnovne karakteristike biljnog pokrova Nacionalnog parka Paklenice u Hrvatskoj. Drugi kongres ekologa Jugoslavije 3: 77-88.
  Trinajstić, I., 1980: Aperçu syntatoxonomique de la végétation des rochers de l'espace Adriatique. Studia Geobotanica 1(1): 203-212.