CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

tamni šmidov tular

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP003940

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(DD -)

Datum procjene
01.12.2014.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Kučinić, M. (2014): Beraemyia schmidi Botosaneanu, 1960 (HRCP003940). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/3940. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Mladen Kučinić
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  -
 • Globalna procjena
  -
 • Europska procjena
  -
 • Mediteranska procjena
  -
 • IUCN razlog promjene
  Ostalo
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  -
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  -
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  -
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  -
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  -
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  -
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  -


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Insecta
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Trichoptera
 • Porodica
  Beraeidae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  -
 • Ostala hrvatska imena
  -
 • Strana imena
  -
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • -