CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

velebitska zvončica

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP000393

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(R -)

Datum procjene
01.12.1994.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Volarić-Mršić, I. (1994): Soldanella pyrolaefolia Schott, Nyman & Kotschy, 1854 (HRCP000393). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/393. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Iva Volarić-Mršić
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  Rijetka, endemična vrsta.
 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste.
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  Sabire se za zbirke i botaničke vrtove.
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Nisu poduzimane.
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Vrstu treba zaštititi temeljem Zakona o zaštiti prirode na svim prirodnim nalazištima. Pojedina nalazišta treba zaštititi kao botaničke rezervate.
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Cvjeta u srpnju ili kolovozu, razmnožava se sjemenom. Ne podnosi velike žege i suha ljeta, za hladnije vegetacijske sezone sjeme ne dozre.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Uspijeva na vlažnom humoznom tlu, uz snijeg koji se topi ispod stijena ili rubom snježišta, u dubokim ponikvama najviših planinskih položaja, u južnom Velebitu na nadmorskoj visini od 1000 do 1750 m, obično uz klekovinu. Element je vegetacije zajednica sveze Seslerion juncifoliae.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  Populacije čini mali broj primjeraka koji opada. Sabire se za zbirke i botaničke vrtove.
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Vrsta ograničenog areala: Snježnik, Lička Plješivica, Velebit.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Magnoliopsida
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Ericales
 • Porodica
  Primulaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  -
 • Ostala hrvatska imena
  pasvica
 • Strana imena
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • Borbas, V., 1901: Über die Soldanella-Arten. Bot. Centralbl. Beih. 279.
  Degen, A., 1937: Flora Velebitica. 2: 534. Ungar. Acad. der Wissenschaften. Budapest.
  Hirc, D., 1903-1912. Revizija hrvatske flore. Rad Jugosl. akad. 155-190: 205. Zagreb.
  Neilreich, A., 1868: Die Vegetationsverhältnisse von Kroatien. Hrsg. v. d. k. k. zool.-bot. Ges. 8: 143. Wien.
  Pawlowska, S., 1972: Soldanella L. In: Tutin, T. G. et al (Eds.): Flora Europaea. 3: 23-24. Cambridge Univ. Press.
  Rossi, Lj., 1924: Građa za floru južne Hrvatske. Prir. istraž. Jugosl. akad. 15: 137. Zagreb.