CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

-

Mosorska gušterica

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
-

Šifra
HRCP003923

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(NT -)

Datum procjene
01.12.2006.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Tvrtković, N. (2006): Lacerta mosorensis Kolombatovic, 1886 (HRCP003923). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/3923. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Nikola Tvrtković
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  -
 • Globalna procjena
  Osjetljiva - VU
 • Europska procjena
  Nije procijenjena - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procijenjena - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  -
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  -
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  -
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  -
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  -
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  -
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  -
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  -


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Squamata
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  undefined
 • Porodica
  Lacertidae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  Arnold, E. Nicholas, Oscar Arribas, and Salvador Carranza, 2007: Systematics of the Palaearctic and Oriental lizard tribe Lacertini (Squamata: Lacertidae: Lacertinae), with descriptions of eight new genera. Zootaxa, vol. 1430. 1-86.
 • Ostala hrvatska imena
  -
 • Strana imena
  -
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • -