CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

-

Kopnena kornjača

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
-

Šifra
HRCP003921

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(NT -)

Datum procjene
01.12.2006.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Kletečki, E. (2006): Testudo hermanni Gmelin, 1789 (HRCP003921). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/3921. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Eduard Kletečki
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  -
 • Globalna procjena
  Gotovo ugrožena - NT
 • Europska procjena
  Nije procijenjena - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procijenjena - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  -
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  -
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  -
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  -
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  -
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  -
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  -
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  -


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Testudines
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  undefined
 • Porodica
  Testudinidae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  Iverson, John B., 1992: null. A Revised Checklist with Distribution Maps of the Turtles of the World. xiii + 363.
  Matthieu Bufkens
  Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., J. Iverson, A. Rhodin, H. Shaffer, and R. Bour], 2014: Turtles of the World, 7th Edition: Annotated Checklist of Taxonomy, Synonymy, Distribution with maps, and Conservation Status. Chelonian Research Monographs, no. 5, v. 7. 329-479.
  https://www.natuurhulpcentrum.be/wie-het-kleine-niet-eert-/
 • Ostala hrvatska imena
  -
 • Strana imena
  -
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • -