CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

-

Zmija sljeparica

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
-

Šifra
HRCP003918

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(DD -)

Datum procjene
01.12.2006.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Tvrtković, N. (2006): Typhlops vermicularis Merrem, 1820 (HRCP003918). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/3918. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Nikola Tvrtković
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  -
 • Globalna procjena
  Najmanje ugrožena - LC
 • Europska procjena
  Nije procijenjena - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procijenjena - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  -
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  -
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  -
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  -
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  -
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  -
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  -
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  -


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Squamata
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  undefined
 • Porodica
  Typhlopidae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  McDiarmid, Roy W., Jonathan A. Campbell, and T'Shaka A. Touré, 1999: null. Snake Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, vol. 1. xi + 511.
 • Ostala hrvatska imena
  -
 • Strana imena
  -
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • -