CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

planinski kostriš

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP000389

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(R -)

Datum procjene
01.12.1994.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Gaži-Baskova, V. (1994): Senecio doronicum (L.) L. (HRCP000389). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/389. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Valentina Gaži-Baskova
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  Rijetka biljka, alpskog podrijetla.
 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste.
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  -
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Nisu poduzimane.
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Posebne mjere za zaštitu ove vrste nisu za sada potrebne.
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Višegodišnja zeljasta vrsta. Razmnožava se sjemenom. Plod jednosjemena roška.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Raste na zaštićenim točilima koja zimi nisu dugo pokrivena snijegom te na rudinama na zaštićenim mjestima zimi pokrivenim snijegom, kao i na obroncima plitkih vapnenačkih tala, ali i na dubljim tlima.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  U povoljnim ekološkim prilikama - na planinskim rudinama i točilima dobro pokriva površinu. Izmjena brojnosti nije zabilježena.
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Raste u gorskom području Učke, Gorskog kotara, Like, na Velebitu, Kamešnici, Dinari, Troglavu, Kozjaku, Biokovu.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Magnoliopsida
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Asterales
 • Porodica
  Asteraceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  (1759). Syst. Nat., ed. 10. 2
 • Ostala hrvatska imena
  kostriš divokozjak
 • Strana imena
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • Degen, A., 1938: Flora Velebitica. III: 163-164, Verlag der Ungar. Acad. der Wissenschaften. Budapest.
  Horvat, I., 1930: Vegetacijske studije o hrvatskim planinama. I. Zadruge na planinskim goletima, Rad Jugosl. akad. 238: 4, Zagreb.
  Horvat, I., 1949: Nauka o biljnim zajednicama. Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb.
  Horvat, I., 1962: Vegetacija planina zapadne Hrvatske. Prir. istraž., 30, Jugosl. akad. Zagreb.
  Horvatić, S., Ilijanić, Lj., Marković, Lj., 1967: Biljni pokrov okolice Senja. Grad. muz., Senj.
  Kušan, F., 1969: Biljni svijet Biokova. Prir. istraž. Jugosl. akad. 37, Zagreb.
  Rossi, Lj., 1924: Građa za floru južne Hrvatske. Prir. istraž. Jugosl. akad. 15, Zagreb.
  Rossi, Lj., 1930: Pregled flore Hrvatskog primorja. Prir. istraž. Jugosl. akad. 17, Zagreb.
  Visiani, R., 1842-1852: Flora Dalmatica, I, II, III, Lipsiae.
  Volarić-Mršić, I., 1976: Geoelementi u planinskoj flori Dinare, Troglava i Kamešnice. Acta Bot. Croat. 35:158-188.