CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

velebitska kamenika

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP000387

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(E -)

Datum procjene
01.12.1994.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Volarić-Mršić, I. (1994): Saxifraga rocheliana subsp. velebitica Degen (HRCP000387). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/387. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Iva Volarić-Mršić
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  Ugrožena vrsta, dinarski endem.
 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste.
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  Biljka se sabire za zbirke i botaničke vrtove.
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Nisu poduzirnane.
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Podvrstu treba zaštititi temeljem Zakona o zaštiti prirode na svim prirodnim nalazištima.
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Raste u jastučastim busenovima, mjestimično bujnim i vitalnim. Cvate od svibnja do srpnja, ovisno o položaju staništa. Razmnožava se sjemenom i vriježama.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Stijene u pretplaninskom i planinskom području, na vapnenačkom tlu, do nadmorske visine od 1500 metara. Uspijeva na hladovitim, vlažnim mjestima, uz snijeg koji se topi u tijeku ljeta. Svojstvena je vrsta za as. Potentilletum clusianae, za koju nije značajna u fizionomskom pogledu, ali je dijagnostički važna. Gotovo na svim nalazištima u Dinari i Kamešnici vezana je za navedenu zajednicu ili za njezine fragmente.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  Populacija nije brojna. Biljka se sabire za zbirke i botaničke vrtove.
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Takson Saxifraga rocheliana ssp. velebitica raste u južnom Velebitu, na Dinari i Kamešnici, te pripada dinarskom, ilirskom planinskom geoelementu. Vrsta Saxifraga rocheliana po svojoj je rasprostranjenosti jugoistočnoeuropsko-karpatski geoelement.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Magnoliopsida
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Saxifragales
 • Porodica
  Saxifragaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  -
 • Ostala hrvatska imena
 • Strana imena
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • Degen, A., 1911: Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten. Magy. Bot. Lap. 10: 112-113.
  Degen, A., 1937: Flora Velebitica. 2: 234. Ungar. Acad. der Wissenschaften. Budapest.
  Engler, A., E. Irmscher, 1916-1919. Saxifragaceae. Pflanzenreich 4: 117. Weinheim 1958. Reprint.
  Hayek, A., 1927: Prodromus florae Peninsulae Balcanicae. 1: 644. Berlin.
  Hirc, D., 1903-1912: Revizija hrvatske flore. Rad Jugosl. akad. 155-190: 62. Zagreb.
  Horvat, I., 1931: Vegetacijske studije o hrvatskim planinama. II. Zadruge na planinskim stijenama i točilima. Rad Jugosl. akad. 241: 164. Zagreb.
  Horvat, I., V. Glavač, H. Ellenberg, 1974: Vegetation Südosteuropas. Geobotanica selecta. 4: 596. Gustav Fischer Verl. Stuttgart.
  Neilreich, A., 1868: Die Vegetatinsverhältnisse van Kroatien. Hrsg. v. d. k. k. zool.-bot. Ges. 8: 163. Wien.
  Rossi, Lj., 1924: Građa za floru južne Hrvatske. Prir. istraž. Jugosl. akad. 15: 80. Zagreb.
  Visiani, R., 1872: Florae Dalmaticae Supplementum. I: 133. Venetiae.
  Volarić-Mršić, I., 1972: Rasprostranjenost i porijeklo flornih elemenata planinske vegetacije Dinarskih planina. Dokt. dis., 166-167. PMF, Zagreb.
  Volarić-Mršić, I., 1976: Geoelement u planinskoj flori Dinare, Troglava i Kamešnice. Acta Bot. Croat. 15.
  Webb, D. A., 1964: Saxifraga L. U: Flora Europaea. 1, 378. Cambridge Univ. Press.