CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

kolovrc

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP000377

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(R -)

Datum procjene
01.12.1994.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Volarić-Mršić, I. (1994): Ranunculus scutatus Waldst. & Kit. (HRCP000377). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/377. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Iva Volarić-Mršić
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  Rijetka, endemična vrsta.
 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste.
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  -
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Nisu poduzimane.
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Vrstu treba zaštititi temeljem Zakona o zaštiti prirode na svim prirodnim nalazištima.
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Raste rasuto u većim ili manjim skupinama. Ovisno o položaju staništa, cvate od kraja svibnja do početka srpnja. Razmnožava se sjemenom. Presađena, teško se održava.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Raste u pretplaninskom pojasu od 1100 do 1600 m nadmorske visine, na travnjacima i pašnjacima, osobito uz rubove šume i klekovine, na šumskim čistinama i na ustaljenim točilima, osobito na mjestima gdje se dugo održava snijeg. Sastavni je element zajednica sveze Festucion pungentis i Thlaspeion rotundifolii. Razvija brojne ekološki uvjetovane oblike, već prema vlažnosti i osvijetljenosti staništa na kojem raste.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  Populacije su u pravilu zastupljene većim brojem primjeraka. Nije zabilježena izmjena brojnosti.
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Dinarsko-istočnoalpski geoelement. Nalazišta: Klek, Bjelolasica, Snježnik, Mala Kapela, Velebit, Plješivica, Mrsinj (locus class. ), Poštak, Dinara, Troglav, Kamešnica.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Magnoliopsida
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Ranunculales
 • Porodica
  Ranunculaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  -
 • Ostala hrvatska imena
  opojnica, otrovna zlatica
 • Strana imena
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • Beck-Mannagetta, G., 1904-1926: Flora von Bosnien, der Hercegovina und des Sandžak's Novipazar. 206. Wien.
  Degen, A, 1937: Flora Velebitica. 2: 141. Ungar. Acad. der Wissenschaften. Budapest.
  Handel-Mazzetti, H., J. Stadlmann, E. Janchen, F. Faltis, 1905: Beitrag zur Kenntnis der Flora von Westbosnien. Österr. Bot. Zeitschr. 55: 435.
  Hayek, A, 1927: Prodromus florae Peninsulae Balcanicae. 1: 330. Berlin.
  Hirc, D., 1903-1912: Revizija hrvatske flore. Rad Jugosl. akad. 155-190: 478. Zagreb.
  Hegi, G., 1912: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 3: 545. Ed. 1. A Pichler's Witwe & Sohn. Verl. Wien.
  Horvat, I., 1930: Vegetacijske studije o hrvatskim planinama. I. Zadruge na planinskim goletima. Rad Jugosl. akad. 238, Zagreb.
  Horvat, I., 1931: Vegetacijske studije o hrvatskim planinama. II: Zadruge na planinskim stijenama i točilima. Rad Jugosl. akad. 241. Zagreb.
  Horvat, I., 1953: Prilog poznavanju raširenja nekih planinskih biljaka u jugoistočnoj Evropi. Godišnjak Biol. inst. 5. Sarajevo.
  Janchen, E., B. Watzl, A. Degen, 1908: Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora der Dinarischen Alpen. Österr. Bot. Zeitschr. 58.
  Neilreich, A.,1868. Vegetationsverhältnisse von Kroatien. Hrsg. v. d. k. k. zool-bot. Ges. 8: 169. Wien.
  Schlosser, J., Lj. Vukotinović. 1869: Flora Croat. Jugosl. akad. Zagreb.
  Trinajstić, I., 1973: Ranunculus I. U. I. Trinajstić (Edit.) Analitička flora Jugoslavije 1 (2): 305-357.
  Tutin, T. G., 1964: Ranunculus L. In: Flora Europaea. 1: 234. Cambridge Univ. Press.
  Visiani, R., 1852: Flora Dalmatica. 3: 83. Lipsiae.
  Volarić-Mršić, I., 1972: Rasprostranjenost i porijeklo flornih elemenata planinske vegetacije Dinarskih planina. (Dokt. dis.,) st. 123-124. PMF, Zagreb.
  Volarić-Mršić, I., 1976: Geoelement u planinskoj flori Dinare, Troglava i Kamešnice. Acta Bot. Croat. 35: 189-203
  Waldstein, F., P. Kitaibel, 1805: Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae. 2: 205-206, t. 187.