CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

Kašubejski žabnjak

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP000376

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(R -)

Datum procjene
01.12.1994.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Šugar, I. (1994): Ranunculus cassubicus L. (HRCP000376). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/376. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Ivan Šugar
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  Rijetka vrsta. Vrstu je za hrvatsku floru prvi zabilježio Hirc (1886) na temelju nalazišta iz okolice Kuželja u Gorskom kotaru. Poslije je, međutim, on sam taj nalaz opovrgnuo ustvrdivši kako se radilo o vrsti Ranunculus auricomus (Hirc 1908). Međutim, nazočnost vrste Ranunculus cassubicus u hrvatskoj flori time nije bila isključena, jer na istome mjestu Hirc (1.c.) spominje jednu vrstu žabnjaka, ubranu u Maksimiru i pohranjenu u Hrvatskom herbaru u Zagrebu, koja bi prema opisu, navodno, odgovarala vrsti Ranunculus cassubicus. Herbarski primjerak te vrste u Hrvatskom herbaru nije, međutim, nikada nađen.
 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste.
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  Pretpostavlja se kako je slabo širenje ove vrste rezultat činjenice što se na navedenim nalazištima nalazi na granici svoga areala.
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Nisu poduzimane.
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Vrstu treba zaštititi temeljem Zakona o zaštiti prirode, a nalazišta kao botaničke rezervate.
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Vrsta cvjeta, donosi plod i sjeme, čime su ostvareni uvjeti njezina širenja sjemenom.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Raste na svježim, vlažnim i podvirnim tlima na rubovima šuma Querco-Carpinetum croaticum u dolinama brdskih područja uz vodene tokove.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  Na nalazištima su prisutne dvije populacije malog broja primjeraka. Pojedine su jedinke veoma bujne i vitalne, ali se slabo i sporo šire na nove površine. Pretpostavlja se kako je slabo širenje ove vrste rezultat činjenice što se na navedenim nalazištima nalazi na granici svoga areala.
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Vrsta je otkrivena dosad sa sigurnosti samo na dva lokaliteta u Samoborskom gorju (Šugar, 1972.). Ova nalazišta predstavljaju sjeverozapadnu granicu rasprostranjenja ove vrste.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Magnoliopsida
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Ranunculales
 • Porodica
  Ranunculaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  -
 • Ostala hrvatska imena
 • Strana imena
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • Diklić, N., 1970: Ranunculus L., sec. Auriocomus Spach. U: Flora Srbije, I. Srpska akad. nauka i umetn., Beograd.
  Hayek, A,. 1927: Prodromus florae Peninsulae Balcanicae, I. Dahlem bei Berlin.
  Hirc, D., 1886: Früchlingexkursionen am liburnischen Karst. Österr. bot. Zeitschr., 36: 57-60, Wien.
  Hirc, D., 1908: Ranunculus cassubicus L. U: Revizija hrvatske flore, Rad 169: 80 (483), Jugosl.akad., Zagreb.
  Šugar, I., 1972: Ranunculus cassubicus u flori Hrvatske Bot. Croat. 31: v215-216.