CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

divlji komorač

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP000368

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(R -)

Datum procjene
01.12.1994.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Regula-Bevilacqua, L., Ungar, S. (1994): Portenschlagiella ramosissima (Portenschl.) Tutin (HRCP000368). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/368. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Ljerka Regula-Bevilacqua
  Sala Ungar
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  Rijetka vrsta.
 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste.
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  Brojnost se smanjuje ako dolazi do uništavanja staništa.
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Nisu poduzinrane.
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Za sada nije potrebno poduzimati mjere zaštite.
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Višegodišnja biljka. Razmnožava se sjemenom, ali rijetko cvate i fruktificira. Nakon dozrijevanja sjemena biljka ugiba.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  U pukotinama najčešće okomitih stijena sjeverne ili sjeveroistočne ekspozicije, ponegdje i na starim zidinama i gromačama. Na otocima često sasvim blizu morske obale, na nadmorskoj visini od 5 do 30 m.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  Raste pojedinačno, a populacije su malobrojne. Brojnost se smanjuje ako dolazi do uništavanja staništa.
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Raste na zidinama Klisa, u okolici Omiša, Splita i Dubrovnika, na Malom Alanu, Biokovu, Mosoru, Dinari, Srđu i u okolici Rijeke dubrovačke, na Pelješcu te na Visu, Korčuli, Lastovu, Mljetu, Braču i Hvaru.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Magnoliopsida
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Apiales
 • Porodica
  Apiaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  Heywood VH (2008) Flora Europaea Notulae Systematicae ad Floram Europaeam spectantes. Feddes Repertorium 74(1-2): 1-37. doi: 10.1002/fedr.19670740102.
 • Ostala hrvatska imena
  granovita nevesika
 • Strana imena
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • Bedalov, M. i N. Šegulja, 1983: Neke zanimljive biljke u flori Mosora. Zbornik Roberta Visianija Šibenčanina. 215-222. Šibenik.
  Birač, V., 1973: Vegetacija Srđa i okolice Dubrovačke rijeke. Acta Bot. Croat. 32: 135-170. Zagreb.
  Hirc, D., 1.908: Revizija hrvatske flore. Rad Jugosl. akad. 173: 38-136. Zagreb.
  Pavletić, Zi., 1980: Ekološko-fitocenološka analiza flore otoka Sveca. Ekologija, 15, 1: 41-51. Beograd.
  Radić, J., 1979: Doprinos fitogeografiji Biokovskog područja. Acta Bot. Croat. 38: 95-103. Zagreb.
  Regula-Bevilacqua, Lj., 1983: Zanimljivi floristički nalazi na otoku Mljetu. Zbornik Roberta Visianija Šibenčanina, 303-307. Šibenik.
  Trinajstić, I., 1970: Građa za floru otoka Korčule. Acta Bot. Croat. 29: 245-250. Zagreb.
  Trinajstić, I., 1977: Osnovne značajke biljnog pokrova otoka Hvara i njegov fitogeografski položaj u okviru evropskog dijela Sredozemlja. Poljoprivreda i šumarstvo, 23 (4): 1-36. Titograd.
  Ungar, S., 1969: Portenschlagiella ramosissima (Portenschl.) Tutin na Visu. Acta Bot. Croat. 28: 475-477. Zagreb.