CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

Boletus fechtneri (snimka/photo Z. Tkalčec i A. Mešić)

Fehtnerov vrganj

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP003036

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(VU C1)

Datum procjene
01.12.2008.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Tkalčec, Z., Mešić, A. (2008): Boletus fechtneri Velen. (HRCP003036). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/3036. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Zdenko Tkalčec
  Armin Mešić
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene

 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Ostalo
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  5 Korištenje bioloških resursa
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  Skupljanje plodišta za hranu i malobrojnost populacije.
 • Postojeće mjere očuvanja
  4. Svojta obitava u barem jednom zaštićenom području, 4.1 Postotak populacije koji je unutar zaštićenih područja: 81 – 100 %
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Fehtnerov vrganj je strogo zaštićen Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim ("Narodne novine" broj 07/2006). Jedno nalazište ove vrste u Hrvatskoj je u Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje.
 • Potrebne mjere očuvanja
  5.4. Usklađenost i provedba, 5.4.4. Razina nije precizirana
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Treba dosljedno provoditi postojeće mjere zaštite.
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Plodišta se razvijaju od lipnja do listopada.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Živi u bjelogoričnim šumama, u mikorizi s različitim vrstama drveća, najčešće s hrastovima (Quercus spp.) i bukvom (Fagus sylvatica).
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  -
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  Rasprostranjenost vrste u Europi. Zabilježena je u većini zemalja, ali je rijetka ili vrlo rijetka. Rasprostranjenost vrste u svijetu. Poznata je samo iz Europe.
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Poznata je s desetak lokaliteta: u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Dalmaciji, Istri, Gorskom kotaru te na otocima Krku i Cresu. Lokaliteti iz Dalmacije i Gorskog kotara nisu označeni na karti jer nisu precizno navedeni.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Agaricomycetes
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Boletales
 • Porodica
  Boletaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  Gärdenfors (2000) Rödlistade arter i Sverige 2000
  Gärdenfors (ed.) (1899-12-31 23:00:00) Rödlistade arter i Sverige 2000
  Gärdenfors (ed.) (1899-12-31 23:00:00) The 2010 Red List of Swedish Species
  Gärdenfors (ed.) (2010) Rödlistade arter i Sverige 2010
  Gärdenfors (ed.), U. (1899-12-31 23:00:00) Rödlistade arter i Sverige 2005
  Gärdenfors (ed.), U. (2005) Rödlistade arter i Sverige 2005
  Hallingbäck & Aronsson (2013-01-20 23:00:00) Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter
  Hallingbäck, T. & Aronsson, G. (1998) Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter.
  Index Fungorum (2015) http://www.indexfungorum.org/
  Index Fungorum (2015-02-24 23:00:00) http://www.indexfungorum.org/
  Knudsen, H. & Vesterholt, J. (2012) Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera
  Knudsen, H. & Vesterholt, J. (2012-12-19 23:00:00) Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera
  Rocabruna,A. & Tabarés,M. ( 1985). Aportaciones a la flora micológica de Cataluña: el Orden Boletales Gilbert, Butl.Soc.Catalana Micol.Butl.Soc.Catalana Micol.9:27-37 <5001>
 • Ostala hrvatska imena
  -
 • Strana imena
  Pale Bolete (engleski)
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • -