CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

Peziza subuliginosa (snimka/photo N. Matočec)

cretna zdjeličarka

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP002937

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(CR D)

Datum procjene
01.12.2008.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Matočec, N., Kušan, I. (2008): Peziza subuliginosa Donadini (HRCP002937). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/2937. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Neven Matočec
  Ivana Kušan
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene

 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Ostalo
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  Ubrzano nestajanje svih tipova močvarnih staništa, a posebno onih koji su prikladni za život ove vrste. Uz to, populacija vrste izrazito je malobrojna
 • Postojeće mjere očuvanja
  4. Svojta obitava u barem jednom zaštićenom području, 4.1 Postotak populacije koji je unutar zaštićenih područja: 81 – 100 %
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Cretna zdjeličarka je strogo zaštićena Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim ("Narodne novine" broj 07/2006). Jedino poznato nalazište ove vrste u Hrvatskoj je na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje.
 • Potrebne mjere očuvanja
  1.2. Zaštita resursa i staništa, 2.3. Obnova staništa i prirodnih procesa
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Sva preostala močvarna staništa sa suhoperkama, trskom i šaševima na karbonatnim tlima, uključujući i ono na kojem je vrsta pronađena, trebalo bi najstrože zaštititi i održavati aktivnim mjerama (sprečavanje sukcesije, održavanje prirodnog vodnog režima).
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Plodišta se razvijaju ljeti.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Živi kao saprotrof na trajno natopljenom tlu, bogatom sitnim biljnim ostacima. Vezana je za močvarna staništa umjerene zone, uz karbonatna tla. Jedino poznato stanište u Hrvatskoj mala je brdska močvara sa suhoperkom (Eriophorum sp.), trskom (Phragmites sp.), šaševima (Carex spp.) i mahovinama.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  -
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  Rasprostranjenost vrste u Europi. Zabilježena je samo u tri zemlje (Belgija, Francuska i Hrvatska) i iznimno je rijetka. Rasprostranjenost vrste u svijetu. Nije zabilježena izvan Europe.
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Poznata je samo s jednog lokaliteta, na području Žumberačkog gorja.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Pezizomycetes
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Pezizales
 • Porodica
  Pezizaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  -
 • Ostala hrvatska imena
  -
 • Strana imena
  -
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • -