CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

crveneća krastoporka

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP002902

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(CR D)

Datum procjene
01.12.2008.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Tkalčec, Z., Mešić, A. (2008): Ceriporiopsis subrufa (Ellis & Dearn.) Ginns (HRCP002902). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/2902. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Zdenko Tkalčec
  Armin Mešić
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene

 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Ostalo
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  5.3 Sječa i iskorištavanje drveta
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  Manjak ili potpuni nedostatak krupnih drvnih ostataka (trupaca, mrtvih uspravnih stabala) i starih stabala zbog neodgovarajućeg gospodarenja šumama, premalo površina pod šumama prašumskog tipa te iznimna malobrojnost populacije.
 • Postojeće mjere očuvanja
  4. Svojta obitava u barem jednom zaštićenom području, 4.1 Postotak populacije koji je unutar zaštićenih područja: 81 – 100 %
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Crveneća krastoporka je strogo zaštićena Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim ("Narodne novine" broj 07/2006). Jedina dva nalazišta ove vrste u Hrvatskoj su u zaštićenim područjima, u Nacionalnom parku Plitvička jezera i u Posebnom rezervatu šumske vegetacije Prašnik.
 • Potrebne mjere očuvanja
  2.3. Obnova staništa i prirodnih procesa
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Treba promijeniti način gospodarenja šumama tako da se po hektaru ostavi određen broj trupaca te starih i mrtvih uspravnih stabala. Sječu u nacionalnim parkovima treba potpuno zaustaviti čime bi se znatno povećale površine pod šumama prašumskog tipa (ekološki zdrave šume).
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Plodišta se mogu pronaći tijekom većeg dijela godine.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Živi kao saprotrof na krupnim drvnim ostacima bjelogoričnog drveća (prvenstveno na trupcima). U Hrvatskoj je vrsta pronađena u bukovoj šumi na trupcu bukve (Fagus sylvatica) i u hrastovoj šumi na trupcu hrasta lužnjaka (Quercus robur).
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  -
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  Rasprostranjenost vrste u Europi. Zabilježena je samo u četiri zemlje (Češka, Danska, Hrvatska i Srbija) i iznimno je rijetka. Rasprostranjenost vrste u svijetu. Osim u Europi, živi i u Sjevernoj Americi.
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Poznata je samo s dva lokaliteta: u Nacionalnom parku Plitvička jezera i u Posebnom rezervatu šumske vegetacije Prašnik kraj Okučana.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Agaricomycetes
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Polyporales
 • Porodica
  Phanerochaetaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  Hansen, L. & Knudsen, H. (1899-12-31 23:00:00) Nordic Macromycetes, vol. 3: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes
  Hofton, H. (2014-11-30 23:00:00) Checklist of polyporoid fungi in Norway, Sweden, Finland and Denmark, with scientific and vernacular names
  Robert, V., Stegehuis, G. & Stalpers, J. (2017-04-24 22:00:00) The MycoBank engine and related databases
  Ryvarden, L. & Melo, I. (2017-12-20 23:00:00) Poroid fungi of Europe
 • Ostala hrvatska imena
  -
 • Strana imena
  -
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • -