CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

plitvička krastoporka

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP002901

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(CR D)

Datum procjene
01.12.2008.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Tkalčec, Z., Mešić, A. (2008): Ceriporiopsis jelicii (Tortič & A.David) Ryvarden & Gilb. (HRCP002901). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/2901. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Zdenko Tkalčec
  Armin Mešić
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene

 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  5.3 Sječa i iskorištavanje drveta
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  Manjak ili potpuni nedostatak krupnih drvnih ostataka (trupaca, mrtvih uspravnih stabala) i starih stabala zbog neodgovarajućeg gospodarenja šumama, premalo površina pod šumama prašumskog tipa te iznimna malobrojnost populacije.
 • Postojeće mjere očuvanja
  4. Svojta obitava u barem jednom zaštićenom području, 4.1 Postotak populacije koji je unutar zaštićenih područja: 81 – 100 %
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Plitvička krastoporka je strogo zaštićena Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim ("Narodne novine" broj 07/2006). Jedino nalazište ove vrste u Hrvatskoj je u Nacionalnom parku Plitvička jezera.
 • Potrebne mjere očuvanja
  2.3. Obnova staništa i prirodnih procesa
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Treba promijeniti način gospodarenja šumama tako da se po hektaru ostavi određen broj trupaca te starih i mrtvih uspravnih stabala. Sječu u nacionalnim parkovima treba potpuno zaustaviti čime bi se znatno povećale površine pod šumama prašumskog tipa (ekološki zdrave šume).
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Plodišta se mogu pronaći tijekom većeg dijela godine.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Živi kao saprotrof na krupnim drvnim ostacima crnogoričnog drveća u poodmaklom stupnju razgradnje, i to na jeli (Abies alba), smreki (Picea abies) i borovima (Pinus spp.). U Hrvatskoj je vrsta pronađena u šumi bukve (Fagus sylvatica), jele i smreke na mrtvom uspravnom stablu jele.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  -
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  Rasprostranjenost vrste u Europi. Zabilježena je samo u tri zemlje (Finska, Hrvatska i Norveška) i iznimno je rijetka. Rasprostranjenost vrste u svijetu. Osim u Europi, živi u Aziji (Kina).
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Poznata je samo s jednog lokaliteta, u Nacionalnom parku Plitvička jezera.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Agaricomycetes
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Polyporales
 • Porodica
  Phanerochaetaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  Dahlberg, Anders (2005) Namn och taxontillägg från dödveddatabasen.
  Dahlberg, Anders (2005-11-29 23:00:00) Namn och taxontillägg från dödveddatabasen.
  Hofton, H. (2014-11-30 23:00:00) Checklist of polyporoid fungi in Norway, Sweden, Finland and Denmark, with scientific and vernacular names
  Hofton, Tom H. (2011) Checklist of polyporoid fungi in Norway, Sweden, Finland and Denmark, with scientific and vernacular names. Agarica 30: 3-45
  Index Fungorum (2017) Online: http://www.indexfungorum.org/
  Index Fungorum (2017) Online: http://www.indexfungorum.org/
  Index Fungorum Partnership (2017-04-24 22:00:00) Index fungorum
  Index Fungorum Partnership (2017-04-24 22:00:00) Index fungorum
  Robert, V., Stegehuis, G. & Stalpers, J. (2017) The MycoBank engine and related databases. http://www.mycobank.org
  Robert, V., Stegehuis, G. & Stalpers, J. (2017) The MycoBank engine and related databases. http://www.mycobank.org
  Robert, V., Stegehuis, G. & Stalpers, J. (2017-04-24 22:00:00) The MycoBank engine and related databases
  Robert, V., Stegehuis, G. & Stalpers, J. (2017-04-24 22:00:00) The MycoBank engine and related databases
  Ryvarden, L. & Melo, I. (2017) Poroid fungi of Europe. Synopsis Fungorum 37
  Ryvarden, L. & Melo, I. (2017-12-20 23:00:00) Poroid fungi of Europe
 • Ostala hrvatska imena
  -
 • Strana imena
  -
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • -