CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

prašumska sočnoporka

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP002896

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(CR D)

Datum procjene
01.12.2008.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Tkalčec, Z., Mešić, A. (2008): Amylocystis lapponicus (Romell) Singer (HRCP002896). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/2896. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Zdenko Tkalčec
  Armin Mešić
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene

 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Ostalo
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  5.3 Sječa i iskorištavanje drveta
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  Manjak ili potpuni nedostatak krupnih drvnih ostataka (trupaca, mrtvih uspravnih stabala) i starih stabala zbog neodgovarajućeg gospodarenja šumama, premalo površina pod šumama prašumskog tipa te malobrojnost populacije.
 • Postojeće mjere očuvanja
  4. Svojta obitava u barem jednom zaštićenom području, 4.1 Postotak populacije koji je unutar zaštićenih područja: 81 – 100 %
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Prašumska sočnoporka je strogo zaštićena Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim ("Narodne novine" broj 07/2006). Jedino nalazište ove vrste u Hrvatskoj je u Nacionalnom parku Plitvička jezera.
 • Potrebne mjere očuvanja
  2.3. Obnova staništa i prirodnih procesa
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Treba promijeniti način gospodarenja šumama tako da se po hektaru ostavi određen broj trupaca te starih i mrtvih uspravnih stabala. Sječu u nacionalnim parkovima treba potpuno zaustaviti čime bi se znatno povećale površine pod šumama prašumskog tipa (ekološki zdrave šume).
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Plodišta se mogu pronaći tijekom većeg dijela godine.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Živi kao saprotrof na trupcima smreke (Picea abies) u šumama prašumskog tipa, prvenstveno u tajgama sjeverne Europe. Rijetko razgrađuje trupce ariša (Larix decidua), limbe (Pinus cembra) ili jele (Abies alba). U Hrvatskoj je pronađena samo u prašumi bukve (Fagus sylvatica), jele i smreke, na smrekovim trupcima.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  -
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  Rasprostranjenost vrste u Europi. Zabilježena je u 12 zemalja. Najviše je lokaliteta zabilježeno u Švedskoj, Finskoj i Norveškoj, dok je u ostalim zemljama iznimno rijetka. Rasprostranjenost vrste u svijetu. Osim u Europi, živi u Aziji i Sjevernoj Americi.
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Poznata je samo s jednog lokaliteta, u Nacionalnom parku Plitvička jezera.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Agaricomycetes
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Polyporales
 • Porodica
  Fomitopsidaceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  Gärdenfors (2000) Rödlistade arter i Sverige 2000
  Gärdenfors (ed.) (1899-12-31 23:00:00) Rödlistade arter i Sverige 2000
  Gärdenfors (ed.) (1899-12-31 23:00:00) The 2010 Red List of Swedish Species
  Gärdenfors (ed.) (2010) Rödlistade arter i Sverige 2010
  Gärdenfors (ed.), U. (1899-12-31 23:00:00) Rödlistade arter i Sverige 2005
  Gärdenfors (ed.), U. (2005) Rödlistade arter i Sverige 2005
  Hallingbäck & Aronsson (2004) Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. Uppdaterad lista av andra upplagan.
  Hallingbäck & Aronsson (2014-02-06 23:00:00) Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. Uppdaterad lista av andra upplagan.
  Hofton, H. (1899-12-31 23:00:00) Polypore scientific names - Norway, Sweden, Finland. Excelfil: Polyp scient name THH 081124 final.xls
  Hofton, Tom H. (2008) Polypore scientific names - Norway, Sweden, Finland. Excelfil: Polyp scient name THH 081124 final.xls
  Læssøe, T. & Petersen, J.H. (2019) Fungi of Temperate Europe
  Læssøe, T. & Petersen, J.H. (2019-10-11 13:04:00) Fungi of Temperate Europe
  Robert, V., Stegehuis, G. & Stalpers., J. (2019) The MycoBank engine and related databases
  Robert, V., Stegehuis, G. & Stalpers., J. (2019-03-15 11:21:00) The MycoBank engine and related databases
 • Ostala hrvatska imena
  -
 • Strana imena
  -
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • -