CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

-

Crveni mukač

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP001990

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(NT -)

Datum procjene
01.12.2006.

Prethodne procjene

 • 2004 - (NT -)
 • Citat
  Kletečki, E. (2006): Bombina bombina (Linnaeus, 1761) (HRCP001990). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/1990. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

  • Procjena ugroženosti vrste
  • Procjenitelj(i)
   Eduard Kletečki
  • Suradnik/ci
  • Obrazloženje procjene

  • Globalna procjena
   Nije procijenjena - NE
  • Europska procjena
   Nije procijenjena - NE
  • Mediteranska procjena
   Nije procijenjena - NE
  • IUCN razlog promjene
   Nema promjene kategorije
  • Napomena uz razlog promjene
   -
  • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
  • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
   -
  • Korištenje
   -
  • Ugroze i njihovi učinci
   7.2 Brane i upravljanje vodama/korištenje voda, 9.2 Industrijske i vojne otpadne tekućine, 9.3 Otpadne tekućine iz poljoprivrede i šumarstva
  • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
   Ugrožena je zato što nastava nizinska vlažna područja koja su dosad najviše pod utjecajem raznolikih čovjekovih djelatnosti: melioracija, promjena razine i režima nadzemnih i podzemnih voda zbog raznolikih vodozahvata, onečišćivanjem voda industrijskim otpadnim vodama, poljoprivrednim otrovima (pesticidima).
  • Postojeće mjere očuvanja
   11. Svojta je uključena u međunarodnu legislativu
  • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
   Postojeća zakonska zaštita: Zakon o zaštiti prirode, Habitats Directive: Annex II, IV
  • Potrebne mjere očuvanja
   1.2. Zaštita resursa i staništa, 2.1. Upravljanje područjem/površinom
  • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
   Provođenje mjera aktivne zaštite pojedinih preostalih nizinskih močvarnih područja u slijevovima Kupe, Save, Drave i Dunava, uz zabranu zahvata kojima se mijenja vodni režim bez kompenzacijskog stvaranja drugih, novih močvarnih staništa; nadzor uporabe pesticida i unošenja grabežljivih riba u staništa.
  • Potrebna istraživanja
   -
  • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
   -
  • Biologija vrste
  • Opis
   -
  • Staništa
   -
  • Obrazloženje (staništa i ekologija)
   Nizinska područja s mirnim vodama: lokve, jarci, močvare, mrtvaje, jezera (Gollmann i ost. 1997) i rukavci vodotoka s bujnom vegetacijom ili zarasle obale s plitkom i mirnom vodom nizinskih vodotoka te močvarne šume. Odrasle jedinke su aktivne od početka travnja do sredine lipnja. Parenje je obično od kraja travnja ili sredine svibnja do sredine lipnja. Punoglavci se mogu naći u vodi od kraja travnja do sredine kolovoza (Cabela & Grillitsch 2001). PHYSIS Palaearctic Database staništa: 22; 24.1; 44; 53
  • Duljina generacije
   -
  • Veličina i trend populacije
   -
  • Rasprostranjenost vrste
  • Globalna rasprostranjenost
   Srednja i istočna Europa i Azija do Urala. Zapadna granica prolazi Nizozemskom, Njemačkom, Austrijom, Slovenijom i Hrvatskom (Gasc i ost. 1997).
  • Nacionalna rasprostranjenost
   U Hrvatskoj je rasprostranjena samo u Panonskoj nizini (Karaman 1921), a u kontaktnim zonama s parapatričkom vrstom žutim mukačem (B. variegata) stvara više kilometara široke hibridne zone, kao npr. u Turopolju i na rubovima slavonskoga gorja (Szymura & Barton 1991, Szymura 1993).


  •   Rasprostranjenost:

  • Sistematika
  • Razred
   Amphibia
  • Podrazred
   -
  • Nadred
   -
  • Red
   Anura
  • Porodica
   Bombinatoridae
  • Sinonimi
  • Taksonomski izvori
   Gärdenfors (ed.) (1900-01-01 00:00:00) Rödlistade arter i Sverige 2000
   Gärdenfors (ed.), U. (1900-01-01 00:00:00) Rödlistade arter i Sverige 2005
   Kindvall, Oskar (2004-03-18 00:00:00) Lista över svenska groddjur baserad på flera källor.
   Linnæus (Linnaeus), C. (1900-01-01 00:00:00) Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classses, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata
   Linnæus (Linnaeus), C. (1900-01-01 00:00:00) Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classses, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata
  • Ostala hrvatska imena
   -
  • Strana imena
   Fire-bellied toad (engleski)
  • Locus typicus
   -
  • Bibliografija
  • CABELA, A. & GRILLITSCH, H. (2001): Amphibien. In: CABELA, A., GRILLITSCH, H. & TIEDEMAN, F. (eds.): Atlas zur Verbreitung und Ökologie der Amphibien un Reptilien in Österreich. Umweltbundesamt GmbH, Wien,: 162– 441.
   GASC J.P., CABELA A., CRNOBRNJA-ISAILOVIC J., DOLMEN D., GROSSENBACHER K., HAFFNER P., LESCURE J., MARTENS H., MARTÍNEZ RICA J.P., MAURIN H., OLIVEIRA M.E., SOFIANIDOU T.S., VEITH M. & ZUIDERWIJK A. (eds), (1997): Atlas of amphibians and reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Muséum National d’Histoire Naturelle (IEGB/SPN), Paris, 496 pp.
   GOLLMANN, G., SZYMURA, J.M., ARENTZEN, J.W. & PIALEK, J. (1997): Bombina variegata (Linnaeus, 1761). In: GASC, J.P., CABELA, A., CRNOBRNJA-ISAILOVIĆ, J., DOLMEN, D., GROSSENBACHER, K., HAFFNER, P., LESCURE, J., MARTENS, H., MARTINEZ RICA, J.P., MAURIN, H., OLIVEIRA, M.E., SOFIANIDOU, T.S., VEITH, M. & ZUIJDERWIJK, A. (eds.): Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Museum d’Histoire Naturelle (IEGP/SPN), Paris,: 98–99.
   KARAMAN, S. (1921): Beiträge zur Herpetologie von Jugoslawien. Glasn. Hrv. prir. dr., Zagreb, 33: 194–209
   SZYMURA, J.M. & BARTON, N. H. (1991): The genetic structure of the hybrid zone between the fire-bellied toads Bombina bombina and B. variegata: comparisons between transects and between loci. Evolution, 45: 237–261
   SZYMURA, J.M. (1993): Analysis of hybrid zones with Bombina. In: R. Harrison (ed.). Hybrid zones and the evolutionary process. Oxford University Press. pp. 261–289