CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

-

Gatalinka

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP001987

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(NT -)

Datum procjene
01.12.2006.

Prethodne procjene

 • 2004 - (NT -)
 • Citat
  Kletečki, E. (2006): Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (HRCP001987). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/1987. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

  • Procjena ugroženosti vrste
  • Procjenitelj(i)
   Eduard Kletečki
  • Suradnik/ci
  • Obrazloženje procjene

  • Globalna procjena
   Gotovo ugrožena - NT
  • Europska procjena
   Nije procijenjena - NE
  • Mediteranska procjena
   Nije procijenjena - NE
  • IUCN razlog promjene
   Nema promjene kategorije
  • Napomena uz razlog promjene
   -
  • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
  • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
   Ugroženost svih vodenih staništa na kopnu, posebice manjih vodenih površina, kao što su bare i lokve (osobito u primorju i na otocima) zbog onečišćivanja organskim i anorganskim tvarima, isušivanja ili procesa sukcesije te unošenja grabežljivih riba u mrijestilišta gatalinke. Gatalinka je najugroženija u primorju gdje ubrzano zbog smanjenog opsega ekstenzivnog stočarenja procesima sukcesije nestaju tradicionalne bare i lokve.
  • Korištenje
   -
  • Ugroze i njihovi učinci
   1.1 Stambena i urbana područja, 1.2 Komercijalna i industrijska područja, 1.3 Turistička i rekreacijska područja, 2.1 Jednogodišnje i višegodišnje nedrvne kulture, 2.3 Uzgoj stoke na farmama i rančevima, 2.4 Morska i slatkovodna akvakultura, 4.1 Ceste i željezničke pruge, 4.2 Komunalni vodovi, 6.1 Rekreacijske aktivnosti, 7.2 Brane i upravljanje vodama/korištenje voda, 8.1 Invazivne nezavičajne/strane vrste/bolesti, 8.2 Problematične zavičajne vrste/bolesti, 9.1 Otpadne vode iz domaćinstava i gradske otpadne vode, 9.2 Industrijske i vojne otpadne tekućine, 9.3 Otpadne tekućine iz poljoprivrede i šumarstva, 9.4 Smeće i kruti otpad
  • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
   Ugroženost svih vodenih staništa na kopnu, posebice manjih vodenih površina, kao što su bare i lokve (osobito u primorju i na otocima) zbog onečišćivanja organskim i anorganskim tvarima, isušivanja ili procesa sukcesije te unošenja grabežljivih riba u mrijestilišta gatalinke. Gatalinka je najugroženija u primorju gdje ubrzano zbog smanjenog opsega ekstenzivnog stočarenja procesima sukcesije nestaju tradicionalne bare i lokve.
  • Postojeće mjere očuvanja
   11. Svojta je uključena u međunarodnu legislativu
  • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
   Postojeća zakonska zaštita: Zakon o zaštiti prirode, Habitats Directive: Annex IV
  • Potrebne mjere očuvanja
   -
  • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
   U primorju i na primorskim padinama planina (posebice u zaštićenim područjima) te na otocima, gdje je vrsta najugroženija, treba organizirati održavanje lokava i zabraniti unošenje raznih grabežljivih vrsta riba u te vode. U kontinentalnom dijelu Hrvatske valja nadzirati sve zahvate na vodama i ne odobravati one koji bi mogli dovesti do nestajanja malih vodenih površina na velikim prostorima.
  • Potrebna istraživanja
   -
  • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
   -
  • Biologija vrste
  • Opis
   -
  • Staništa
   -
  • Obrazloženje (staništa i ekologija)
   Može živjeti u makiji, na rubovima listopadnih i miješanih šuma, šumskim proplancima i u šumarcima, te u močvarama. Česta je u galerijskim šumama vrba i topola uz vodotoke. Odrasle jedinke žive na drveću, grmlju ili u visokoj travi, trstici i rogozu. Tijekom godine žive na većoj ili manjoj udaljenosti od vode, ali voda (bare, lokve, jezera, mrtvaje, spori riječni i potočni tokovi) se mora nalaziti negdje u okolici jer joj je prijeko potrebna u vrijeme parenja i polaganja jaja te za razvoj punoglavaca. Zbog parenja i mrijesta su odrasle jedinke u vodi od kraja travnja do sredine lipnja (Cabela & Grillitsch 2001). PHYSIS Palaearctic Database staništa: 32.1; 32.7; 37; 41; 44; 53;
  • Duljina generacije
   -
  • Veličina i trend populacije
   -
  • Rasprostranjenost vrste
  • Globalna rasprostranjenost
   Gatalinka nastava čitavu Europu (osim jugozapadnog dijela gdje je rasprostranjena parapatrička svojta H. meridionalis, a na istoku je rasprostranjena sve do Kavkaza, sjeverne Turske i Izraela (Stumpel 1997).
  • Nacionalna rasprostranjenost
   U Hrvatskoj je praktički svuda rasprostranjena, osim u visokim gorskim predjelima i na nekim mediteranskim krškim planinama, npr. Velebit i Biokovo (Tvrtković & Kletečki 1993a, 1993b), a nema je ni na većini dalmatinskih otoka.


  •   Rasprostranjenost:

  • Sistematika
  • Razred
   Amphibia
  • Podrazred
   -
  • Nadred
   -
  • Red
   Anura
  • Porodica
   Hylidae
  • Sinonimi
  • Taksonomski izvori
   Arendt A., R. Gerend, C. Junck, F. Schoos, R. Proess, G. Schmidt 2003. Verbreitungsatlas der Amphibien des Großherzogtums Luxemburg. Ferrantia 37.
   Gärdenfors (ed.) (1900-01-01 00:00:00) Rödlistade arter i Sverige 2000
   Kindvall, Oskar (2004-03-18 00:00:00) Lista över svenska groddjur baserad på flera källor.
   Linnæus (Linnaeus), C. (1900-01-01 00:00:00) Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classses, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata
   Linnæus (Linnaeus), C. (1900-01-01 00:00:00) Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classses, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata
  • Ostala hrvatska imena
   -
  • Strana imena
   European tree frog (engleski)
  • Locus typicus
   -
  • Bibliografija
  • CABELA, A. & GRILLITSCH, H. (2001): Amphibien. In: CABELA, A., GRILLITSCH, H. & TIEDEMAN, F. (eds.): Atlas zur Verbreitung und Ökologie der Amphibien un Reptilien in Österreich. Umweltbundesamt GmbH, Wien,: 162– 441
   STUMPEL, A. (1997): Hyla arborea (Linnaeus, 1758). In: GASC, J.P., CABELA, A., CRNOBRNJA-ISAILOVIĆ, J., DOLMEN, D., GROSSENBACHER, K., HAFFNER, P., LESCURE, J., MARTENS, H., MARTINEZ RICA, J.P., MAURIN, H., OLIVEIRA, M.E., SOFIANIDOU, T.S., VEITH, M. & ZUIJDERWIJK, A. (eds.): Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Museum d’Histoire Naturelle (IEGP/SPN), Paris,: 124–125
   TVRTKOVIĆ, N. & KLETEČKI, E. (1993a): Preliminarna istraživanja terestričkih kralješnjaka Biokova. Acta Biokovica, Makarska, Vol. VI: 11–18.
   TVRTKOVIĆ, N. & KLETEČKI, E. (1993b): Vertebrates of the Velebit mountain (Croatia). Part I: Amphibians. Nat. Croat., 2 (1): 27–46.