CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

-

mali vodenjak (populacija na otoku Krku)

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Populacija na otoku Krku

Šifra
HRCP001948

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(EN A1cd)

Datum procjene
01.12.2006.

Prethodne procjene

 • 2004 - (EN A1cd)
 • Citat
  Kletečki, E. (2006): Triturus vulgaris meridionalis (Boulenger, 1882) (HRCP001948). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/1948. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

  • Procjena ugroženosti vrste
  • Procjenitelj(i)
   Eduard Kletečki
  • Suradnik/ci
  • Obrazloženje procjene

  • Globalna procjena
   Nije procijenjena - NE
  • Europska procjena
   Nije procijenjena - NE
  • Mediteranska procjena
   Nije procijenjena - NE
  • IUCN razlog promjene
   Nema promjene kategorije
  • Napomena uz razlog promjene
   -
  • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
  • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
   -
  • Korištenje
   -
  • Ugroze i njihovi učinci
   1.1 Stambena i urbana područja, 1.3 Turistička i rekreacijska područja, 2.4 Morska i slatkovodna akvakultura, 8.1 Invazivne nezavičajne/strane vrste/bolesti
  • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
   Zapuštanje i nestajanje primorskih lokava, kao i njihovo onečišćivanje i poribljivanje, a u zadnje vrijeme i unos američkih kornjača (Trachemys scripta). Očitom smanjenju populacije mogla je pridonijeti i globalna promjena klime. Na susjednom otoku Cresu zabilježena mala populacija ove vrste uz Vransko jezero (Bruno 1980) danas je vjerojatno nestala (Sehnal & Schuster 1999). Time populacija s Krka (Mršić i ost. 1989) postaje zadnja otočna populacija malog vodenjaka u Jadranskom moru, a ujedno i jedina otočna populacija podvrste meridionalis.
  • Postojeće mjere očuvanja
   -
  • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
   Postojeća zakonska zaštita: Zakon o zaštiti prirode
  • Potrebne mjere očuvanja
   1.1. Zaštita područja/površine, 1.2. Zaštita resursa i staništa, 2.1. Upravljanje područjem/površinom, 2.3. Obnova staništa i prirodnih procesa, 5.1.2. Nacionalna razina
  • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
   Zaštititi staništa i zabraniti unošenje riba u lokve (npr. gambuzije, ali i unešenih akvarijskih kornjača). Redovito održavanje i monitoring lokava na otoku.
  • Potrebna istraživanja
   1.2 Veličina populacije, rasprostranjenost i prijašnji trendovi
  • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
   Prijeko je potrebno ponajprije istražiti današnju rasprostranjenost i brojnost populacija.
  • Biologija vrste
  • Opis
   -
  • Staništa
   -
  • Obrazloženje (staništa i ekologija)
   Vode stajaćice, povremene i stalne; lokve, jezera te povremeni vodotoci (Suha Ričina) (Bruno 1980). PHYSIS Palaearctic Database staništa: 22; 24.11; 37; 44; 53; 89; Habitats Directive stanita: 3150; 3160
  • Duljina generacije
   -
  • Veličina i trend populacije
   -
  • Rasprostranjenost vrste
  • Globalna rasprostranjenost
   -
  • Nacionalna rasprostranjenost
   Otok Krk: Bruno (1980) je zabilježio ukupno 11 populacija. Osobito su vrijedne neotenične populacije kod Diviske i Baga zbog pojave neotenije (Džukić i ost. 1990)


  •   Rasprostranjenost:

  • Sistematika
  • Razred
   Amphibia
  • Podrazred
   -
  • Nadred
   -
  • Red
   Caudata
  • Porodica
   Salamandridae
  • Sinonimi
  • Taksonomski izvori
   -
  • Ostala hrvatska imena
   -
  • Strana imena
   Smooth newt (Krk island population) (engleski)
  • Locus typicus
   -
  • Bibliografija
  • BRUNO S. (1980): L´erpetofauna delle isole di Cres, Trstenik, Plavnik e Krk (Kvarner, Jugoslavija). Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste, 31(3): 249–282;
   DŽUKIĆ, G., KALEZIĆ, M.L., TVRTKOVIĆ, N., DJOROVIĆ, A. (1990): An overview of the occurrence of paedomorphosis in Yugoslav newt (Triturus, Salamandridae) populations. British Herpertological Society Bulletin, 34: 16–22;
   MRŠIČ N., NEMESCHKAL H. L., POTOČNIK F., SCHWAMMER G. & SCHWAMMER H. (1989): Ein Beitrag zur Herpetofauna der QuarnerInseln (Jugoslawien-Croatien). iol. Vestn., Ljubljana, 31(1): 57–74;
   SEHNAL, P. & SCHUSTER, A. (1999): Herpetologische Beobachtungen auf der Kvarnerinsel Cres, Kroatien. Ergebnisse von fünf Exkursionen. Herpetozoa, Wien, 12(3/4): 163–178;