CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

-

istarska čovječja ribica

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP001896

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(CR B1a; D1+2)

Datum procjene
01.12.2006.

Prethodne procjene

 • 2004 - (CR B1a; D1+2)
 • Citat
  Kletečki, E., Tvrtković, N. (2006): Proteus anguinus ssp.n. Parzefall, Durand & Sket, 1999 (HRCP001896). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/1896. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

  • Procjena ugroženosti vrste
  • Procjenitelj(i)
   Eduard Kletečki
   Nikola Tvrtković
  • Suradnik/ci
  • Obrazloženje procjene

  • Globalna procjena
   VU B1+2bc, C2a
  • Europska procjena
   Nije procijenjena
  • Mediteranska procjena
   Nije procijenjena
  • IUCN razlog promjene
   Nema promjene kategorije
  • Napomena uz razlog promjene
   -
  • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
  • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
   -
  • Korištenje
   -
  • Ugroze i njihovi učinci
   1.1 Stambena i urbana područja, 1.2 Komercijalna i industrijska područja, 1.3 Turistička i rekreacijska područja, 3.1 Naftne i plinske bušotine, 3.2 Rudnici i kamenolomi, 9.1 Otpadne vode iz domaćinstava i gradske otpadne vode, 9.2 Industrijske i vojne otpadne tekućine, 9.3 Otpadne tekućine iz poljoprivrede i šumarstva, 9.4 Smeće i kruti otpad
  • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
   Svojta je osobito ugrožena smanjivanjem areala na jedino preostalo nalazište. Potencijalno je ugrožena mogućim onečišćivanjem podzemlja, osobito kanalizacijom i otpadom iz naselja, ali i pesticidima i umjetnim gnojivima. Prije zabilježeni nalazi u podzemnim vodama kod Vodnjana (Boegan 1908) i Pule (Spandl 1926), u slivu Raše i Boljunčice kod Labina i Čepičkog jezera (Marchesetti 1885, Boegan 1931) poslije više nisu potvrđeni, pa se može pretpostaviti da je na tim lokalitetima vjerojatno izumrla.
  • Postojeće mjere očuvanja
   11. Svojta je uključena u međunarodnu legislativu
  • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
   Postojeća zakonska zaštita: Zakon o zaštiti prirode, Habitats Directive: Annex II, IV
  • Potrebne mjere očuvanja
   1.1. Zaštita područja/površine, 1.2. Zaštita resursa i staništa, 2.1. Upravljanje područjem/površinom, 2.3. Obnova staništa i prirodnih procesa
  • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
   Ugraditi zaštitu vrste i njezina staništa u vodoprivrednu i poljodjelsku osnovu. Zabraniti ispuštanja industrijskih i drugih otpadnih voda u slijevnom području izdvojenoga krša oko jedinoga preostalog nalazišta. U slijevnim područjima nalazišta vrste uvesti strogi nadzor i posebne mjere zaštite od nesreća pri prijevozu kiselina, nafte i naftnih derivata, te ostalih tvari koje su potencijalni anorganski onečišćivači. Bez prethodne ekološke studije zabraniti sve građevinske zahvate koji mogu utjecati na hidrologiju slijevnog područja.
  • Potrebna istraživanja
   1.2 Veličina populacije, rasprostranjenost i prijašnji trendovi, 1.3 Biologija i ekologija
  • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
   Dovršiti započeta populacijska genetička istraživanja, upotpuniti faunistička istraživanja nalazišta i utvrđivanje mogućih podzemnih vodenih veza s mogućim drugim speleološkim objektima, izraditi posebni plan upravljanja za područje koje bi moglo ugroziti opstanak svojte. Povremeno nadzirati populaciju u nalazištu (monitoring).
  • Biologija vrste
  • Opis
   -
  • Staništa
   -
  • Obrazloženje (staništa i ekologija)
   Tekuće i ujezerene vode krškoga podzemlja. PHYSIS Palaearctic Database staništa: 65.11; Habitats Directive staništa: 8310;
  • Duljina generacije
   -
  • Veličina i trend populacije
   -
  • Rasprostranjenost vrste
  • Globalna rasprostranjenost
   Populacija u Istri je izdvojena od ostalog areala vrste koji se proteže na području dinarskoga krša, od sliva rijeke Soče (Isonzo) do sliva rijeke Trebišnjice (Kletečki i ost. 1996, Sket 1997), a razlikuje se od ostalih populacija bijele čovječje ribice i po morfološkim specifičnostima (Parzefall, Durand & Sket 1999).
  • Nacionalna rasprostranjenost
   Danas je poznato samo još jedno nalazište, u Pincinovoj jami kod Poreča. Ta populacija genetički se veoma razlikuje od dviju populacija iz Slovenije za koje se procjenjuje da su međusobno odvojene prije 5 i 9 milijuna godina (Sket & Arntzen 1994), no te datacije još nisu dokazane.


  •   Rasprostranjenost:

  • Sistematika
  • Razred
   Amphibia
  • Podrazred
   -
  • Nadred
   -
  • Red
   Caudata
  • Porodica
   Proteidae
  • Sinonimi
  • Taksonomski izvori
   -
  • Ostala hrvatska imena
  • Strana imena
   Istrian cave salamander (engleski)
  • Locus typicus
   -
  • Bibliografija
  • BOEGAN, E.N. (1908): Pozzo di Dignano. Alpi Giulie,13: 196–207; SPANDL, H. (1926): Die Tierwelt der unterirdischen Gewässer. Speläologische Monographien, Verlag Speläologisches Institut, Wien, Bd. XI, pp 235;
   BOEGAN, E.N. (1931): Il prosciugamento del Lago d’Arsa (Istria). Le Grotte d’Italia V, 180 pp;
   KLETEČKI, E., JALŽIĆ, B., RAĐA, T. (1996): Distribution of the olm (Proteus anguinus Laur.) in Croatia. Mem. Biospel., 13: 227–231;
   MARCHESETTI, C. (1885): Nuove localita del Proteus anguinus. Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. (Trieste), 9 (1): 165–166;
   PARZEFALL, J., DURAND, J.P. & SKET, B. (1999): Proteus anguinus Laurenti, 1768 – Grottenolm. Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Ed. Grossenbacher K., Aula-Verlag, Wiesbaden, 4/1: 57–76;
   SKET, B. (1997): Distribution of Proteus (Amphibia, Urodela, Proteidae) and its possible explanation. Journal of Biogeography, 24: 263–280;
   SKET, B., & ARNTZEN J. W. (1994): A black, non-troglomorphic amphibian from the karst of Slovenia: Proteus anguinus parkelj n. ssp. (Urodela: Proteidae). Bijdragen tot de Dierkunde, 64(1), 33–53