CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

-

-

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP000150

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(DD -)

Datum procjene
01.12.2007.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Popijač, A. (2007): Leuctra hirsuta Bogoescu & Tabacaru, 1960 (HRCP000150). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/150. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Aleksandar Popijač
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  Prva procjena vrste.
 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  -
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  -
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  -
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  -
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  -
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  -
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  -
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  -


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Insecta
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Plecoptera
 • Porodica
  Leuctridae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  Bogoescu & Tabacaru. 1960. Contribution à l'étude des Leuctra (Plécoptères) des Carpathes roumaines. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft (Mitt. Schweiz. ent. Ges.) 33(1/2):93
  Illies. 1966. Katalog der rezenten Plecoptera. Das Tierreich – Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung der rezenten Tierformen. (Das Tierreich) 82:94
  Karaouzas, Andriopoulou, Kouvarda & Murányi. 2016. An annotated checklist of the Greek Stonefly Fauna (Insecta: Plecoptera). Zootaxa 4111(4):319
  Zwick, P. 1973. Insecta: Plecoptera Phylogenetisches System und Katalog. Das Tierreich – Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung der rezenten Tierformen. (Das Tierreich) 94:401
  Zwick, P. 1978. Steinfliegen (Plecoptera) aus Griechland und benachbarten Landern - 2. Teil. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft (Mitt. Schweiz. ent. Ges.) 51(2-3):219
 • Ostala hrvatska imena
  -
 • Strana imena
  -
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • -